Carnaval 2020

DE DOLDRAEJERS

Aanmelden bardiensten

Wij kunnen jouw hulp achter de bar ook dit jaar wederom goed gebruiken! 

De werkzaamheden bestaan in overleg uit:

Kelneren, tappen, glazen spoelen/doorgeven/halen, frisdrank inschenken, bijvullen frisdrankkoeling. 

Tijdens de galavoorstelling wordt er geen drank aan de bar verkocht. Er is alleen bediening door kelners aan de tafels. 

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als je het bijgevoegde formulier bardiensten wilt inleveren voor dinsdag 31 december 2019 op één van de adressen op het formulier. Ook bestaat er dit jaar weer de mogelijkheid om via WhatsApp of sms aan te melden! 

Jullie hulp is echt nodig en wordt zeer gewaardeerd. 

download formulier bardiensten 2020 >